Advertisement

vinhphuc.edu.vn

Website Worth: $3,114.16

Daily Pageviews: 780

Daily Ads Revenue: $2.34

Last update was 1 month ago

Meta Info

Title: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Description: Sở GDĐT Vĩnh Phúc

Tags: sở GDĐT vĩnh phúc quảng ích cổng thông tin

SEO Information

Index Info For: vinhphuc.edu.vn

Alexa Rank: 1282426, delta: -63668

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.228.21.20

Server name: Microsoft-IIS/10.0

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 58

City: Vinh

Latitude: 18.666700363159

Longitude: 105.66670227051

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vinhphuc.edu.vn IN A 3600 ip: 103.228.21.20
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns11.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns12.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: isp-dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns2.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN SOA 3600 mname: dns1.fpt.vn
rname: admin.fpt.vn
serial: 1361
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx2.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx3.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx4.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 65535
target: ghs.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 20
target: alt2.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 10
target: aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx5.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 20
target: alt1.aspmx.l.google.com

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, GoogleFontApi

Keyword density

# keyword count density %
1 học 96 2.81
2 giáo 94 2.75
3 trường 79 2.31
4 thpt 66 1.93
5 chức 41 1.2
6 dục 40 1.17
7 yên 39 1.14
8 phòng 39 1.14
9 sinh 36 1.05
10 công 35 1.02
11 vĩnh 35 1.02
12 của 33 0.97
13 lạc 33 0.97
14 việt 32 0.94
15 nam 28 0.82
16 hội 28 0.82
17 tỉnh 26 0.76
18 thi 26 0.76
19 văn 22 0.64
20 mừng 22 0.64
21 đại 22 0.64