Advertisement

vinhphuc.edu.vn

Website Worth: $5,662.71

Daily Pageviews: 1418

Daily Ads Revenue: $4.25

Last update was 1 month ago

Meta Info

Title: Cổng thông tin SOVP, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, , Cổng thông tin giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo<br/>Địa chỉ: Số 541 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc <br/>Email: sogiaoduc@vinhphuc.edu.vn <br/>Số điện thoại: 0211.3862570 - Fax: 0211.3862581

Description: Cổng thông tin SOVP, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, , Cổng thông tin giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo<br/>Địa chỉ: Số 541 đường Mê…

Tags: cng thng tin sovp gio vnh PHC linh phng khai quang th?nh tnh email sogiaoduc vinhphuc edu thoi 02/11 fax

SEO Information

Index Info For: vinhphuc.edu.vn

Alexa Rank: 705367, delta: -487013

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.28.37.58

Server name: LiteSpeed

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vinhphuc.edu.vn IN A 3600 ip: 103.28.37.58
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns12.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: isp-dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns2.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns11.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN SOA 3600 mname: dns1.fpt.vn
rname: admin.fpt.vn
serial: 418
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
vinhphuc.edu.vn.com IN PTR 3600 target: ns1.dsredirection.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 10
target: aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx5.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 20
target: alt1.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx2.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx3.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 30
target: aspmx4.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 65535
target: ghs.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3600 pri: 20
target: alt2.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn.com IN TXT 300 txt: v=spf1 a -all
entries: v=spf1 a -all

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 trường 79 3.5
2 học 61 2.7
3 thi 43 1.9
4 sinh 35 1.55
5 giáo 34 1.5
6 thcs 33 1.46
7 tuyển 32 1.42
8 thpt 26 1.15
9 quốc 25 1.11
10 công 24 1.06
11 gia 22 0.97
12 vĩnh 21 0.93
13 tin 20 0.88
14 mầm 19 0.84
15 xét 18 0.8
16 văn 17 0.75
17 dục 17 0.75
18 viên 17 0.75
19 thông 16 0.71
20 khai 14 0.62
21 hội 14 0.62