Advertisement

vinhphuc.edu.vn

Website Worth: $4,345.18

Daily Pageviews: 1087

Daily Ads Revenue: $3.26

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Description: Sở GDĐT Vĩnh Phúc

Tags: sở GDĐT vĩnh phúc quảng ích cổng thông tin

SEO Information

Index Info For: vinhphuc.edu.vn

Alexa Rank: 920059, delta: +460288

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.228.21.20

Server name: Microsoft-IIS/10.0

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 58

City: Vinh

Latitude: 18.666700363159

Longitude: 105.66670227051

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vinhphuc.edu.vn IN A 3565 ip: 103.228.21.20
vinhphuc.edu.vn IN NS 3565 target: isp-dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3565 target: dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3565 target: dns2.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3565 target: dns11.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3565 target: dns12.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN SOA 3566 mname: dns1.fpt.vn
rname: admin.fpt.vn
serial: 1359
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 30
target: aspmx5.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 20
target: alt1.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 30
target: aspmx2.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 30
target: aspmx3.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 30
target: aspmx4.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 65535
target: ghs.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 20
target: alt2.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 3566 pri: 10
target: aspmx.l.google.com

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, GoogleFontApi

Keyword density

# keyword count density %
1 học 60 4.71
2 giáo 31 2.43
3 dục 25 1.96
4 vĩnh 25 1.96
5 trường 19 1.49
6 tin 17 1.33
7 thi 15 1.18
8 phúc 15 1.18
9 sinh 15 1.18
10 quốc 14 1.1
11 nhiệm 13 1.02
12 phòng 13 1.02
13 công 12 0.94
14 môn 11 0.86
15 agrave 9 0.71
16 gia 9 0.71
17 trưởng 9 0.71
18 uacute 9 0.71
19 thông 9 0.71
20 chuẩn 9 0.71
21 viên 8 0.63