Advertisement

vinhphuc.edu.vn

Website Worth: $9,242.66

Daily Pageviews: 2315

Daily Ads Revenue: $6.95

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Cổng thông tin SOVP, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, , Cổng thông tin giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo<br/>Địa chỉ: Số 541 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc <br/>Email: sogiaoduc@vinhphuc.edu.vn <br/>Số điện thoại: 0211.3862570 - Fax: 0211.3862581

Description: Cổng thông tin SOVP, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, , Cổng thông tin giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo<br/>Địa chỉ: Số 541 đường Mê…

Tags: cong thong tin sovp giao duc tao vinh phuc chi uong linh phuong khai quang thanh pho yen tinh email sogiaoduc vinhphuc edu ien thoai 02/11 fax

SEO Information

Index Info For: vinhphuc.edu.vn

Alexa Rank: 432111, delta: -124654

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 103.28.37.56

Server name: nginx

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
vinhphuc.edu.vn IN A 3600 ip: 103.28.37.56
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns12.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: isp-dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns1.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns2.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN NS 3600 target: dns11.fpt.vn
vinhphuc.edu.vn IN SOA 3600 mname: dns1.fpt.vn
rname: admin.fpt.vn
serial: 486
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 30
target: aspmx5.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 20
target: alt1.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 30
target: aspmx2.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 30
target: aspmx3.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 30
target: aspmx4.googlemail.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 65535
target: ghs.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 20
target: alt2.aspmx.l.google.com
vinhphuc.edu.vn IN MX 188 pri: 10
target: aspmx.l.google.com

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 trường 94 4.13
2 học 83 3.65
3 sinh 47 2.07
4 thcs 37 1.63
5 thi 33 1.45
6 giáo 30 1.32
7 công 29 1.27
8 thpt 28 1.23
9 hoạch 26 1.14
10 vĩnh 25 1.1
11 dục 24 1.05
12 tuyển 22 0.97
13 phúc 19 0.83
14 thông 19 0.83
15 tin 17 0.75
16 mầm 16 0.7
17 quốc 16 0.7
18 đại 15 0.66
19 hội 14 0.62
20 chức 14 0.62
21 viên 14 0.62